Carinsa
  EL GRUP CARINSA

CARINSA és un Grup de Companyies integrada per 5 divisions que poden donar servei integral (formulacions, processos, matèries primeres, additius, etc...)
ALIMENTACIÓ ANIMAL
Tot tipus d´aliments (matèries primeres, aromes, correctors, saboritzants i additius en general, formulacions i processos d´elaboració).
ALIMENTACIÓ HUMANA
Tot tipus d´aliments (matèries primeres, aromes, formulacions i processos d´elaboració).
PERFUMERIA, COSMÈTICA I PRODUCTES DE NETEJA
Tot tipus de productes per perfumeria, cosmètica i productes de neteja (matèries primeres, fragàncies, formulacions i processos d´elaboració)
PREPARATS, ADDITIUS I MATÈRIES PRIMERES
Per a la indústria d´alimentació, perfumeria, cosmètica, productes de neteja i detergència.
HOSTALERIA
Tot tipus d’articles d’acollida (amenities) i productes d’alimentació per al mercat horeca ( hostaleria, catering i restauració).
SERVEIS
Podem assessorar íntegrament als nostres clients en tots els aspectes tècnics del seus productes elaborats, en processos d´elaboració, formulacions, maquinària, etc.

El Grup CARINSA investiga, fabrica i comercialitza els seus propis productes, els quals estan emparats en la seva qualitat per les NORMATIVES INTERNACIONALS ISO 9001:2000.